תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו תקפים וחלים על כל שם מתחם אשר יצויין במסמך זה אשר בבעלות אדסונט ונגזרותיו של כל שם מתחם (subdo-main) בהתאמה .

שלום וברוכים הבאים לאתר העסקי  של אדסונט  (אדסונט, מקסב) (להלן: “האתר”). אדסונט כולל בתוכו את שירותים מטעמו ומטעם מותגים ו/או פעילויות נוספות המצויות בשליטתו, לרבות המותגים הבאים: אדסונט(adsonet) ו/או מקסב(maksab) ו/או MKS ו/או יוסף גרן וכל פעילות ו/או מותג ו/או עסק אחר שעשוי לפעול בעתיד תחת ו/או בקשר עם אדסונט .

למען הסר ספק, הכינוי “אתר” ו/או “האתר” מתייחס לכל אחד משמות המתחם אשר הוזכרו לעיל, הכל בהתאמה .

 (למען הנוחות יכונו במסמך זה הפעילויות הנזכרות ביחד ולחוד: “העסק”), ובכל מקום שיצויין “העסק” הכוונה היא לבית העסק עצמו ו/או פעילות העסק ו/או שירותי העסק ו/או בעלי העסק ו/או מי מטעמו הכל בהתאמה . 

האתר מאפשר גישה אל האתר המצוי בשליטתו, כמו גם למוצרים ולשירותים הכפופים לו (להלן: “נגזרותיו”), הזמינים משמות המתחם adsonet.net , adsonet.co . maksab.net , jyosef.com וכל שם מתחם אחר בבעלות העסק.

העסק מאפשר גם גישה לדפי הנחיתה שלו בכתובות הנזכרות לעיל וכתובות וכן לאתר, ממשק ואפליקציות הקורסים שלו – הכול בכפוף לתנאי השימוש שלהלן (להלן :”החוזה”, “ההסכם”) המפורטים דכאן. מקום שלא צוין אחרת במפורש, משמעו של ה”שימוש באתר” הוא גם שימוש בנגזרותיו.

בעצם השימוש באתר, אתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים בתקנון זה, אינך מורשה לגשת לאתר, לנצל אותו ו/או להשתמש בו. מומלץ לקרוא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באתר.

 1.   הקדמה

1.1.        הכותרות בתנאי שימוש אלה ישמשו לנוחיות בלבד ואינן בעלות משקל משפטי.

1.2.        בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון “אתה”, “משתמש”, “משתמש רשום”, “משתמש שאינו רשום”, “גולש”, “גולש באתר”, או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האתר, והכל בהתאם להקשר, הכוונה היא אליך, מי שעושה שימוש באתר בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצע המשתמש הרשמה לשירותי האתר ובין אם לאו; ויכונה להלן: “משתמש”.

1.3.        המונחים “העסק”, “האתר”, “אנחנו” וכיוצא בזאת, מתייחסים אל העסק ו/או מי מטעמו. המונחים “צד”, “צדדים”, “אנחנו” מתייחסים במקביל אל העסק ואל המשתמשים יחדיו, או רק אחד מהם, בהתאמה.

1.4.        משמעו של “האתר” – כולל, בין היתר אך לא רק, ידיעון מידע וכל דואר אחר שנשלח מטעמו, לרבות אפליקציה סלולרית, ככל שתקום בעתיד.

1.5.        ההגדרות המפורטות בחוזה זה, יחולו בתנאי שימוש אלה, במדיניות הפרטיות של החברה ובכל מסמך אחר שיוציא העסק. אלא אם נכתב אחרת במפורש, גוברים סעיפי תקנון זה על כל סעיף בהנחיה או בתקנון אחרים הקשורים לעסק לעניין השירותים המנויים בתקנון זה. כל שימוש במונחי תקנון זה, בצורת יחיד, רבים, זכר, נקבה וכיוצא בזאת, ניתנים לשינוי ויש לפרשם בהתאם להקשר.

1.6.        המונחים “מידע” ו\או “תוכן”, כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי  (audio-visual)או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon), הרצאות המועברות מרחוק (On-Line) ובאופן פיזי. כל אלה יכונו להלן: “תוכן”.

1.7.        העסק שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בדפי הנחיתה שלו ו/או באתר הקורסים שלו ו/או בקורסים, בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש ומבלי כל אחריות מצידה. המדובר על שינויים כגון, אך לא רק, עריכה, הוספה, החסרה, עדכון של האתר ו/או דפי הנחיתה שלו ו/או של אתר הקורסים ו/או של הקורסים, של תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ושל שאר מסמכי העסק הקשורים באתר.

1.8.        אנו ממליצים לך לעבור על תנאי שימוש אלה מעת לעת על מנת להתעדכן בנוסח העדכני ביותר של החוזה אליו הנך מחויב.

1.9.        בעצם השימוש באתר, אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר ונגזרותיו המפורטים להלן, אתה מאשר את קיומו של תקנון מדיניות הפרטיות שעליך לקרוא ושאתה מסכים להשתמש באתר ונגזרותיו בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת לאתר, לנצל אותו ו/או להשתמש בו.

1.10.      תנאים אלה חלים על השימוש באתר ונגזרותיו ובתכנים הכלולים בהם באופן חזותי ו/או באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר הקיים כיום (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב) ו/או שיתקיים בעתיד. תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.11.      לתשומת לבך, העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות לפי שיקול דעתו וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בעמוד הבית של האתר.

1.12.      תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר העסק, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים, מקום שנכתב בהם כך במפורש. אם לא נכתב כך במפורש, גוברות הוראות תקנון זה, כאמור בסעיף 1.5 לעיל.

1.13.      תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

1.14.      בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת קשר זה בלבד.

 1.   מטרת האתר, תכניו, המוצרים והשירותים

2.1.        מתן ייעוץ לשיווק באינטרנט.

2.2.        מועדוני משקיעים לשיווק באינטרנט.

2.3.        רשת שותפים לשיווק באינטרנט.

2.4.        תכנית ליווי אישי לשיווק באינטרנט.

2.5.        פעילויות אחרות בתחום האינטרנט והשיווק.

2.6.        קיום סדנאות, כנסים וקורסים בתחום השיווק באינטרנט.

 1.   תוכן האתר ונגזרותיו

3.1.        האתר מהווה פלטפורמה המאפשרת לספק המלצות, בלוגים, קורסים, מוצרים, הדרכות, ספרים, סרטונים, תכניות אימון ותכנים נוספים בנושאי שיווק באינטרנט וכן מאפשרת להגיב על המלצות ותכנים שהועלו על ידי מערכת האתר ו/או על ידי ממליצים (ראו להלן) וגולשים.

3.2.        יודגש, כי מדובר במתן מוצרי/שירותי מידע בלבד, ו/או שירותים אחרים. אין במתן שירותים אלה כדי להוות התחייבות להצלחת ו/או התעשרות ו/או הגדלת ביצועים ו/או כל שיפור בכל פעולה שהמשתמש מבצע בין בעסקיו ובין אם בחייו הפרטיים.

3.3.        המשתמש באתר ובשירותיו מצהיר כי הוא מודע לכך שלא יבוא בדרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי העסק ו/או מי מטעמו, ביחס לאי-שביעות רצונו מהשירותים ו/או מאי התאמת ביצועיו בפועל לאחר קבלת השירותים לציפיותיו שהיו לפני, במשך או לאחר קבלת השירותים. כן מצהיר המשתמש, כי לא יבוא בטענה בדבר אי-הבנה רטרואקטיבית של תנאי השימוש.

3.4.        ההמלצות שמועלות לאתר על ידי מתעניינים, אנשי שיווק ו/או אנשים אשר השתתפו בהדרכות וקורסים של העסק בעבר (להלן: “הממליצים”) מועלות לפי מיטב שיפוטם ושיקול דעתם. העסק לא אחראי על מספרן ותכיפות העלאתן של המלצות אלה וגם לא על טיבן ואיכותן המקצועית. מבלי לגרוע מהאמור דכאן, העסק רשאי להסיר מהאתר המלצות של ממליצים לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת לממליצים ו/או לגולשים ולחברים שרשומים באתר.

3.5.        אתה מתחייב שלא להעלות שום תוכן לאתר, אשר יש בו כדי לפגוע, בכל צורה שהיא, בכל אדם אחר ולא לבצע כל מעשה אשר עשוי להוות פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים או כל קניין רוחני אחר, פרסום דברי לשון הרע ועוד.

3.6.        העסק רשאי להסיר כל תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, בין באמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בביטחון המדינה וכל תוכן אחר שהעסק ימצא לנכון להסיר או לחסום על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

3.7.        העסק רשאי להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש הפר איזה מתנאי השימוש אלה, העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, הפר זכויות קניין רוחני, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בביטחון המדינה וכיו”ב.

3.8.        אתה מודע לכך שבמהלך השימוש באתר ייתכן ותיחשף לתכנים ממקורות שונים, שהעסק אינו אחראי להם בשום צורה.

3.9.        אין לראות בשום מידע ו/או תוכן ו/או המלצה ו/או הדרכה באתר כהתחייבות ו/או הבטחה של העסק למימושם של הרעיונות העומדים בבסיס המלצות ו/או הדרכות אלו בפועל. האחריות לפעולה כלשהי על פי ההמלצות או ההדרכות הללו תהא על המשתמש בלבד, והעסק לא יישא באחריות כלשהי בגינן, כאמור.

3.10.      העסק שומר את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנו לפי חוק, כמו גם על זכותו לערוך, להסיר ולסרב להעלות אל האתר כל מידע, תוכן והודעה, שלפי שיקול דעתו הבלעדי של העסק פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

3.11.      הנך מתחייב במפורש שלא ליצור קשר עם תלמידים אחרים שלא תחת המקומות שייועדו לכך ע״י העסק, בין אם למטרות אישיות, מסחריות או לכל מטרה אחרת, ללא אישור העסק מראש ובכתב.

3.12.      העסק אינו נותן חסות או מביע כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ע”י המשתמשים או הממליצים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

3.13.      הינך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם כל תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות סרטונים, סרטים, הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:

3.13.1.   עלולים להפר זכויות קניין רוחני של העסק ו/או של כל אדם אחר, לרבות, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת;

3.13.2.   עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר שלא בהתאם ליכולות האתר;

3.13.3.   אסורים לפרסום או לשימוש, והם בגדר לשון הרע, גזענות, איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, ביטוי וולגרי אחר, תכנים בעלי אופי מיני בוטה;

3.13.4.   הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חוק או עלולים לעורר אחריות משפטית, תכנים שיש בפרסומם עבירה פלילית או אזרחית, תכנים הפוגעים בפרטיות, תכנים מזיקים, תכנים שפוגעים ברגשות הציבור;

3.13.5.   הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam), הודעות שרשרת, הודעות אחידות, העלאה של קוד תוכנה לאתר, העברת מכתבי שרשרת או דואר זבל, מכל סוג, פרטי או מסחרי;

3.13.6.   כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעילות תקינה של האתר או של מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;

3.13.7.   כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

3.13.8.   כוללים תוכן העלול להטעות משתמש לרבות כל פרט אישי שלך או של כל משתמש אחר באתר שאיננו נכון ומדויק;

3.13.9.   כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

3.13.10. כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.

3.13.11. כל תוכן שהעסק ימצא לנכון להסיר.

3.14.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכניסתך לאתר אתה מתחייב במפורש שלא:

3.14.1.   לעשות כל שימוש בתוכן מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי להגביל בתמונות, בסרטונים ובקטעי אודיו, שאין לך את הזכות ו/או הרשות לעשות בו שימוש.

3.14.2.   להטריד, לאיים, “לעקוב”, לפגוע, להעליב, ולהפר כל זכות משפטית שעומדת לאדם ו/או לגוף אחר.

3.14.3.   להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן בעל אופי שאינו הגון, ראוי,פורנוגראפי, משמיץ או שאינו חוקי.

3.14.4.   להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן שמטרתו היא מסחרית, שמטרתו פרסום, שידול לרכישה, מתן שירותים, תרומות או שמטרתו להוליך שולל משתמש, לרבות להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן מסחרי ללא קבלת היתר מפורש, בכתב ומראש מהעסק.

3.14.5.   להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף כל חומר שעלול להוות עבירה פלילית, עלול ליצור עילה אזרחית, שמפר דין ישראלי ו/או דין של מדינה אחרת. 

3.14.6.   לאסוף, “לקצור” מידע לגבי משתמשים אחרים, לרבות, ולא רק, איסוף כתובות דואר אלקטרוני, מידע אישי, תמונות או חומרים אחרים ברשתות חברתיות של משתמשים אחרים.

3.14.7.   להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן שיש בו כדי לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל ו/או כל מדינה אחרת ו/או שיש בו כדי להפר סוד צבאי ו/או צנזורה צבאית.

3.14.8.   להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

3.14.9.   להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

3.14.10. לבצע שינויים באתר או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת היתר או רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

3.15.      העסק אינו מתחייב לשמור מידע שהועלה לאתר ו/או שמידע שפורסם יוסיף להתפרסם באתר. למרות האמור לעיל, העסק יעשה מאמצים סבירים להבטיח שתוכן שהועלה לאתר יהיה נגיש וזמין למשתמשים.

3.16.      העסק לא יישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה, בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

3.17.      העסק ממליץ למשתמשים לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור לפרסום והעלאה של תכנים לאתר. העסק ממליץ לנהוג במשנה זהירות ביחס למידע “מקצועי” הניתן על ידי משתמשים המגדירים עצמם או מוגדרים על ידי אחרים כמומחים. העסק מבהיר, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, העסק אינו אחראי לתכנים אלה ולתוצאות הנובעות מהשימוש בהם וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

 1.   רציפות, זמינות ואמינות השירות

4.1.        העסק שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ובנגזרותיו בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידו.

4.2.        העסק רשאי לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

4.3.        העסק אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי העסק, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל העסק או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. העסק לא יהא אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך עקב כך.

4.4.        חרף מקצועיות העסק והתכנים המתפרסמים באתר ו/או בקורסים, אין העסק יכול לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאתר. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך לעסק, כדי שזה יוכל לתקנו. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תלונה או כיוצ”ב בגין אי-דיוק באיזה מן התכנים המופיעים באתר או בנגזרותיו.

 1.   השימוש באתר ובתכניו

5.1.        המשתמשים באתר יכולים לצפות ולהאזין לתכנים שמוצגים באתר.

5.2.        משתמשים המעוניינים להיות פעילים באתר, בין היתר אך לא רק, לצורך תגובות, כתיבה באתר וקבלת תכנים המיועדים למשתמשים רשומים בלבד, נדרשים להירשם באתר. ההרשמה תיעשה באמצעות הדפים המיועדים לכך באתרי העסק, ולאחריה מקבל המשתמש שם משתמש וסיסמה אישיים המוקצים לו ולשימושו האישי בלבד.

5.3.        העסק ישמור את נתוני הנרשמים לאתר כל עוד המשתמש לא הסיר עצמו מהאתר, ואף שומר לעצמו את הזכות לשמור נתונים אלו גם לאחר מכן לפי שיקול דעתו הבלעדי.

5.4.        השימוש באתר אינו מוגבל ופתוח לכל הגילאים, אולם במידה והשימוש שאתה עושה באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים כלשהם שאתה מקבל במסגרת השימוש באתר, בין אם שירותים אלו כרוכים בתשלום ובין אם לאו, מותרים על-פי דין למשתמשים בוגרים בלבד, הינך מצהיר כי: (א) הינך בן 18 שנה לפחות; (ב) אתה כשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומים באמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבד; ו-(ג) יש לך תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.‎

5.5.        במידה ואינך עומד בדרישות הסעיף לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותי האתר שהינם בתשלום.

5.6.        עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העסק בגין השימוש, מגבלותיו ו/או השלכותיו עליך.

5.7.        השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

5.8.        השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

5.9.        רכישת קורס מקנה הרשאה לשימוש בקורס לאדם בודד בלבד, עבור עד 3 מכשירים. השימוש בקורס ע”י המשתמש הינה ללא הגבלת זמן אלא אם נשרם אחרת במקום הרלוונטי לכל קורס . אין להעביר את הרשאת השימוש לאחרים. ככל שהמשתמש מבקש רישיון זוגי או רב-משתמשים, יש לקבל אישור בכתב מהעסק או לרכוש מספר רישיונות, בהתאם למספר המשתמשים המבוקש.

5.10.      המשתמש מתחייב לפעול לפי כל דין במסגרת יישום תוכן התוכנית בקמפיינים שהוא מנהל ולהימנע להפר הוראות חוק, לרבות אך מבלי להגביל את הוראות תיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשס”ח-2008 (להלן: “חוק הספאם”).

5.11.      ככל שהעסק יקבל דרישה לתשלום ו/או תביעה בגין פעולה שהמשתמש ביצע בניגוד לחוק הספאם ו/או כל הוראת חוק אחרת, הוא יעביר אותה לידי המשתמש והוא מתחייב לטפל בה מיד עם קבלתה ולהיכנס בנעליה לכל דבר ועניין. ככל שלא יעשה כן בתוך 7 ימים ממועד הודעה כאמור, יהיה זכאי העסק לפעול לפי שיקול דעתו הבלעדי בניהול העניין.

5.12.      המשתמש מתחייב לשפות את העסק בגין כל פניה ו/או דרישה של כל צד שלישי לתשלום כלשהו הנובע מאי-שמירת הוראות החוק, לרבות אך מבלי להגביל שכר טרחת עורכי דין וזאת בתוך 14 ימים ממועד דרישת התשלום.

5.13.      על ידי השימוש באתר, אתה מאשר לאתר לשמור אי אילו תכנים שהנך מעלה לאתר בשרתי האתר, לזמן בלתי מוגבל, לפי שיקול דעתו הבלעדי של העסק.

5.14.      התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.

5.15.      אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין העסק אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

 1.   קישורים חיצוניים

6.1.        האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: “מקורות אחרים”) ומהם.

6.2.        אם לא נאמר אחרת על ידי העסק, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי העסק, לגבי אותם מקורות אחרים, שאינם נמנים עם נגזרותיו של האתר.

6.3.        אין העסק מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. העסק אינו מתחייב בעצם הימצאותו של קישור מסוים באתר כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והעסק לא יישא בכל אחריות בקשר אליו.

6.4.        התכנים הזמינים מהקישורים החיצוניים נמצאים באחריות בעל האתר שאליו מוביל הקישור. העסק אינו אחראי לתכנים אלו, לנתונים שלהם או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

6.5.        העסק אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות שימוש בקישורים הקיימים באתר. העסק נושא בנטל האחריות בגין נגזרות האתר שלו גרידא – דפי הנחיתה ואתר הקורסים, כאמור במבוא לתקנון זה. זאת ועוד, העסק אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 1.   שימוש לרעה באתר ובתכניו

7.1.        העסק שוקד לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר, המוצרים והשירותים הניתנים בו.

7.2.        המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות ביחס לשם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית:

7.2.1.     העברת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג’ בין אם בתמורה ובין אם לאו;

7.2.2.     מכירת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג’;

7.2.3.     מתן גישה לתוכן האתר לצד ג’ באמצעות שם המשתמש והסיסמה.

7.3.        המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעברה ו/או שימוש לא מורשה ו/או מכירה של מידע סודי, כהגדרתו בסעיף 11.4 להלן, לצד ג’ כלשהו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית.

7.4.        ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, העסק יגביל כל פעולה של משתמש ו/או ישהה כל פעולה של משתמש ו/או יסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או ימנע גישה של משתמש וינקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיו שלו ו/או של צדדים שלישיים.

7.5.        המשתמש נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.

7.6.        העסק שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר השתתפותו של משתמש בתכנים המוצעים ע”י העסק, לרבות קורסים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 1.   שימוש בינלאומי באתר

8.1.        לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מצהיר כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

 1.   אחריות

9.1.        העסק אינו יכול לנטר, ואינו מנטר באופן פעיל, את התוכן שהנך מעלה לאתר (כגון תגובות והודעות).

9.2.        יחד עם זאת, העסק רשאי לעיין בתוכן אותו הינך מעלה לאתר ולהסיר כל תוכן ללא התראה מוקדמת. פעולות לפי סעיף זה, לא ייצרו שום התחייבות כלפי העסק לעיין או להסיר תכנים מהאתר.

9.3.        העסק יעשה מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתר, ולמרות האמור לעיל, העסק אינו אחראי כי האתר יפעל ללא כל תקלה ו/או לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים.

9.4.        העסק לא יישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי להגביל, הפרעות בשירות, אף אם העסק ו/או נציגיו ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.

9.5.        האתר מהווה פלטפורמה למצג נתונים ומידע בנוגע לנתונים של כל משתמש רשום באתר. באחריות המשתמש לשמור על פרטיו האישיים. העסק לא יישא באחריות על פי כל דין לנזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, משימוש בפרטים אישיים של המשתמש אשר ייעשה על ידי כל גורם. לפרטים נוספים לגבי מדיניות הפרטיות של האתר, יש לקרוא את מדיניות הפרטיות של האתר במסמך זה.

9.6.        בעצם השימוש באתר, המשתמש פוטר את העסק מכל אחריות, לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג’.

9.7.        האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כפי-שהם (“AS-IS”).

9.8.        בשום מקרה, העסק ו/או מי מעובדיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, אובדן של נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

9.9.        השירותים המסופקים על ידי האתר הם בבחינת תבנית (template) שבמסגרתה משובץ התוכן שמעלה העסק לאתר. אי-שביעות רצון המשתמש מהמוצר ו/או השירות כפי שמסופקים על ידי העסק ו/או האתר לא יקימו לעסק כל אחריות מכל סוג שהוא.

9.10.      העסק מהווה פלטפורמה בלבד לתוכן משתמשים. מבלי לגרוע מכלליות הסעיפים לעיל ולהלן, העסק לא יישא באחריות על פי כל דין להתקשרות מכל סוג שהוא ובכל מסגרת שהיא בין משתמשי האתר לבין עצמם ו/או בין משתמשי האתר לצד ג’. התקשרות כאמור תהא באחריותם הבלעדית של המתקשרים.

9.11.      הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי הנהלה, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות בין המשתמש לעסק ו/או לאתר.

9.12.      בכפוף להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין העסק מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מכללא לגבי:

9.12.1.   המידע והתוכן המצוי באתר;

9.12.2.   התוכן, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר;

9.12.3.   המוצרים, התוכנות והשירותים המסופקים דרך האתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מהאתר;

9.12.4.   כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;

9.12.5.   כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר;

9.12.6.   כל נזק שנגרם עקב פעולה אשר ביצע המשתמש תוך כדי הסתמכות על תוכן האתר ו/או שירותיו ו/או מוצריו.

 1. פרטיות

10.1.      העסק נוקט מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, העסק אינו יכולה להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.

10.2.      הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

10.3.      אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. חרף האמור, מובהר לך כי אתה מתיר לעסק ו/או לאתר ו/או למי מטעמו של העסק לעשות כל שימוש בכל תוכן שהועלה על ידך או על ידי מי מטעמך לאתרי רשתות חברתיות, כגון Facebook, Twitter ולכל רשת חברתית או פלטפורמה חברתית אחרת אשר קיימת כיום, אשר קשור במישרין או בעקיפין לעסק, האתר עצמו, לטיב שירותיו ו/או תכניו.

10.4.      עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, יהא העסק רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, בדואר או בטלפון סלולארי, מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או באמצעות מסרון למספר טלפון סלולארי שאותו סיפקת. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות כניסה לקישור הסרה מהשירות המסופק יחד עם המידע ובדרך זו בלבד. מובהר בזאת כי התוכן עשוי להיות פרסומי גם אם הוא לא מסומן ככזה.

10.5.      בעצם השימוש באתר אתה פוטר את העסק מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

10.6.      מובהר בזאת כי השימוש במוצרי העסק מהווה הסכמה לקבלת עדכונים בדוא״ל וכן כל חומר שיווקי / פרסומי אחר, כמפורט בסעיף 10.4 לעיל.

 1. קניין רוחני

11.1.      האתר עצמו וכל הדפים המצויים בו הם רכושו של העסק. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתו המפורשת של העסק.

11.2.      כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, שמו של העסק, סימניו המסחריים הרשומים והבלתי רשומים הינם קניינו הבלעדי של העסק. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור.

11.3.      האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהעסק יכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

11.4.      המשתמש מצהיר כי ידוע לו, כי כל מידע מכל סוג שהוא וכן כל שיטת עבודה, שרטוטים, שיטות, תירשומות, מסמכים, תיאור תהליכים תרשימי זרימה, מערכי שיעור, מצגות גרפיות, תוכן הרצאות, נסחי דוא”ל שיווקיים, קמפיינים פרסומיים, דפי נחיתה, ספרוני מתנה, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם הוא נחשף המועבר במסגרת השימוש באתר ו/או במהלך התוכנית, בין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל מדיום אחר וכן כל מידע הקשור לעסק, לפעילותו, לשירותיו, למוצריו, ללקוחותיו, לתוכניותיו ו/או לסודותיו המקצועיים, העסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיעתו הינו מידע סודי (להלן: “המידע הסודי”), השייך במלואו לעסק.

11.5.      ברור למשתמש, כי כל המידע שייחשף אליו במסגרת האתר ו/או התוכנית ו/או הקורסים וזכויות הקניין הרוחני, לרבות עיצובים, זכויות יוצרים, פטנטים והמצאות, סימני מסחר ושמות מסחריים, סודות מסחריים ומידע סודי, בכל חומר שיוצג לו במסגרת ובמהלך הקורס ו/או השימוש באתר הם קניינה הבלעדי והמלא של העסק, והמשתמש אינו רוכש כל זכות מכל סוג שהוא במידע הסודי ו/או בתכנים אלו ו/או בזכויות הקניין הרוחני הגלומות במידע ותכנים אלה וכי מלוא זכויות קניין רוחני אלו שייכות לעסק.

11.6.      אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתו המפורשת של העסק בכתב ומראש.

11.7.      ככל ואתה מעלה תוכן לאתר, אתה מתחייב בפני העסק כי אתה הוא הבעלים החוקי של התוכן, או שברשותך היתר לשימוש כאמור מהבעלים החוקי. אתה מתחייב כי השימוש בפועל שאתה עושה בתוכן שאתה מעלה לאתר עולה בקנה אחד עם אישור השימוש בתוכן שניתן לך.

11.8.      כאשר אתה מעלה תוכן לאתר אתה פוטר את העסק מכל אחריות בגין הפרה של פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי וכל טענה להפרה אחרת בהקשר לתוכן.

11.9.      אתה מתחייב שלא להעלות לאתר תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, בסוד מסחרי, שחשוף לתביעה מצד שלישי, לרבות הפרת פרטיות של גורם אחר או הפרת כל זכות שעומדת לצד שלישי.

11.10.    אם אתה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן שמצוי באתר, ואתה מאמין כי זכויותך הופרו על ידי משתמש אחר, הינך נדרש ליצור איתנו קשר דרך טופס זה , על הפניה להכיל את הפרטים הבאים: שם, שם משתמש, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, פרטי ההפרה ופרטים להוכחת זכויותיך בתוכן.

11.11.    במסירת פרטי התוכן שלטענתך מפר את זכויותיך יש לפרט את הזכויות שהופרו לכאורה (זכויות יוצרים, חדירה לפרטיות וכן הלאה). כמו כן, יש לצרף קישור אלקטרוני אל התוכן המפר לכאורה: 

11.11.1. מסירת פרטי התוכן שבבעלותך ואשר לטענתך זכויותך בו הופרו (יש לצרף קישור אל התוכן שבבעלותך).

11.11.2. פרטי יצירת הקשר עמך (לרבות כתובת שם, שם משתמש, כתובת דוא”ל, מספר טלפון וכדומה). 

11.11.3. הצהרה שאומרת כי אתה מאמין בתם לב שהשימוש שנעשה מפר את זכויותך ושהשימוש נעשה שלא במסגרת היתר.

11.11.4. הצהרה שבה אתה מתחייב שהתוכן שמסרת הינו מדוייק ואמין. כמו כן, עליך לפרט האם אתה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן המופר או שקיים ברשותך היתר לשימוש בחומר המופר מהבעלים שלו.

11.11.5. חתימתך (פיזית או אלקטרונית).

11.12.    המשתמש מתחייב לדאוג לכך שכל אחד מן האנשים העובדים אצלו ו/או מועסקים על ידו כיום או בעתיד ו/או מי מטעמו, אשר תהיה לו גישה בדרך כלשהי למידע הסודי, יתחייב בכתב קודם למתן אפשרות הגישה כאמור, להגנת סודיות המידע הסודי בתנאים כמפורט במסמך זה.

11.13.    העסק יעשה כל שביכולתו להסיר את התוכן המפר, לכאורה, לאחר בירור פנייתך, באם ימצא לנכון לעשות כן.

11.14.    העסק יעשה כל שביכולתו על מנת ליצור קשר עם המפר, לכאורה, ולברר את עמדתו טרם נקיטה בצעדים. 

11.15.    לפני שאתה מנסח הודעה לעסק בדבר הימצאותו של תוכן אשר מפר לכאורה את זכויותך, אנו ממליצים לך להיוועץ בעו”ד אשר יוכל להסביר לך את זכויותך במקרה הנדון.

11.16.    יודגש, הדרישות המוצגות לעיל משקפות את מדיניות העסק, זכויותיו וחובותיו ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי.

 1. קבלת תכנים

12.1.      האתר עשוי להכיל מודעות, פרסומות ומידע שיווקי (להלן: “המודעות”) המקדמים את שירותי העסק או את שירותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים את שירותיהם דרך האתר (להלן: “המפרסמים”).

12.2.      האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות, תחול על המפרסמים בלבד. לעסק אין כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומים אלו באתר או למהימנותם. העסק בודק את התוכן הנ”ל, אך אין באפשרותו להתחייב לאמיתות וכדאיות מוחלטת של מודעות אלו המתפרסמות באתר.

12.3.      יודגש, כי מודעות המפרסמים אינן מהוות כל עידוד ו/או המלצה לרכישת השירותים ו/או המוצרים המוצעים למכירה במודעות מצד העסק וכל התקשרות בינך לבין המפרסמים בעקבות פרסום המודעות, תיעשה בינך לבין המפרסמים בלבד. העסק אינו צד להתקשרות ביניכם ולא יכול לשאת בכל אחריות בגינה.

12.4.      האחריות על תוכן המודעות, כמו גם על התוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות, הינה על המשתמש בלבד. אין בקיומן של הפרסומות באתר כדי להוות עידוד ו/או המלצה למשתמש מצד העסק להיעזר בשירותי המפרסמים.

12.5.      העסק עשוי מעת לעת לשלוח תכנים פרסומיים בדוא״ל, טלפון וכל אמצעי אחר, גם אם הם אינם מסומנים ככאלה. המשתמש מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות בשל כך.

 1. אי תחרות

13.1.      בקבלת תנאי השימוש, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהמידע והשיטות אליהן נחשף בתוכן האתר, לרבות בקורסים, עשויים להיות סודות מסחריים, כאמור בסעיף 11.4 לעיל, אשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, ומתחייב שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.

13.2.      המשתמש מתחייב לא לעבוד ו/או לספק שירותים למתחרים בתחום במשך 36 חודשים מרגע ההצטרפות לקורס. מתחרים לצורך סעיף זה, ייחשבו העוסקים בשיווק מוצרי מידע וקורסים ו/או תכניות ליווי.

13.3.      תחומי עיסוק/מעסיקים מפורטים דורשים אישור מראש ובכתב מהעסק.

13.4.      המשתמש מתחייב שלא לספק שירותים אלו בעצמו או באמצעות בן משפחה, חברה, שותף או כל גורם אחר מטעמו.

 1. סקרים ושאלונים

14.1.      העסק רשאי לכלול באתר שאלונים וסקרים לרבות (אך לא רק) בעניינים כגון חווית המשתמש, נוחות השימוש באתר, שביעות רצון של משתמש מצדדים שלישיים, נותני שירותים, ספקים, וכל עניין הקשור במידע או שירות הניתנים למשתמש.

14.2.      על מנת להבין טוב יותר מהו טיב המידע אותו העסק אוסף בסקרים והשאלונים הנזכרים לעיל, והדרך שבה העסק משתמש במידע זה, אנא עיינו במדיניות הפרטיות שלנו המופיעה במסמך זה.

 1. הפסקת שימוש והחזר כספי

15.1.      העסק יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, לרבות אך לא רק, הפסקת השתתפותו של משתמש בקורס של העסק עקב מעשה ו/או התנהגות לא ראויים לפי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שיינקטו כנגדו צעדים כלשהם.

15.2.      לא יינתן כל החזר כספי בעבור כל שירות שהוזמן, אלא אם מצויין אחרת בעמוד המפרט את פרטי ותנאי השירות הרלוונטי. ככל שמצויין שישנו החזר, דרישה להחזר כאמור צריכה להתבצע תוך פרק זמן של עד 10 ימים קלנדריים מיום ביצוע העסקה או בזמן הנקוב בעמוד המפרט את פרטי ותנאי השירות הרלוונטי אם יצויין. 

15.3.      בנוסף, המשתמש מודע לכך שבכדי להיות זכאי להחזר כספי כאמור, עליו להגיש את כל שיעורי הבית שיינתנו לו כתנאי להחזר, כפי שמצוינים בעמוד המכירה של הקורס או התכנית הרלוונטיים, עד מועד חתימת הוויתור ולהראות שיישם את תוכן התוכנית בפועל, לרבות להיות בקשר רציף עם נציג העסק המקצועי שהוקצה לו ביחס לביצוע מטלות ושיעורים. זאת לפנים משורת הדין שכן חוק הגנת הצרכן מציין כי לא יינתן החזר בגין מוצרים הניתן לשעתוק או מוצרי מידע.

15.4.      אם יינתן החזר כספי לפי שיקול דעתו של העסק, הוא יבוצע באופן שבו העסק יבחר (אשראי, העברה כספית, המחאה, מזומן) לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובתוך 90 ימי עסקים ממועד אישור ההחזר.

15.5.      אם יינתן החזר כספי לפי שיקול דעתו של העסק, יקוזזו ממנו דמי ביטול של 10% ו/או כל הוצאה שנשא בה העסק בגין העסקה.

15.6.      באחריות המשתמש להעביר את המידע הנדרש לעסק כדי לבצע את ההחזר. המשתמש לא יבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעסק בקשר לתקופת ביצוע ההחזר אם לא העביר באופן מידי את הפרטים הדרושים.

 1. שיפוי

16.1.      אתה מסכים לשפות ולפצות את העסק, עובדיו, מנהליו, בעליו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 1. הליכים משפטיים ובוררות

17.1.      בקבלת תנאי השימוש, מסכים המשתמש שלא להשתתף ו/או לקחת חלק בתובענה ייצוגית נגד העסק ו/או מי מטעמו.

17.2.      תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי העסק הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.

17.3.      כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלו בקשר להסכם ו/או לביצועו יתבררו בפני בורר מוסכם על הצדדים, וככל שלא תהיה הסכמה על זהותו, ימונה בורר על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין בישראל.

17.4.      הבוררות תתקיים בעיר תל אביב.

17.5.      על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ”ח-1968 התוספות והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: “חוק הבוררות”).

17.6.      הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחי למעט לדיני הראיות ו/או לדין המהותי ועל הבורר לנמק את החלטתו. פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות.

17.7.      בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות יהיה בית המשפט המחוזי בעיר תל אביב.

17.8.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין שהוא שאינו בגדר סמכותו של הבורר ו/או בכל מקרה בו תניית בוררות ייחודית זאת לא תחול מכל סיבה שהיא, סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו ו/או מחוז המרכז בישראל.

17.9.      הוראות אלה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

17.10.    כל שינוי בתנאיו ובהוראותיו של הסכם תנאי שימוש זה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של העסק.

17.11.    המשתמש מצהיר כי קרא את הסכם תנאי השימוש והוראותיו, הבין את תוכנו והסכים לכל הוראותיו ותנאיו מרצונו הטוב והחופשי.

 1. יצירת קשר

18.1.      העסק מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים. בכל שאלה, הבהרה, תלונה בדבר הפרת זכויות כאמור בסעיף 11.10 לעיל, בירור פרטים וכיו”ב ניתן ליצור קשר עם העסק בדואר אלקטרוני המופיע בעמוד הקורס או המכירה או דרך טופס זה באי הופעת דואר אלקטרוני . 

18.2.      העסק מעניק שירות לקוחות מיוזמתו וללא התחייבות. אנו משתדלים לענות לכל הפניות בנושאים טכניים, נושאי חיוב, ועוד – אך איננו מתחייבים לכך. יש להבין כי אלא אם צויין אחרת או כי נרכשה תכנית ליווי, לא מוצע ליווי ו/או ייעוץ ללקוחות הקורסים הדיגיטליים והעסק לא מתחייב לתת מענה לשאלות התלמידים בשום צורה.  העסק עושה מאמץ לספק למשתמשים פלטפורמות עזרה הדדית, אך אינו מתחייב לכך, והשירות המוצע, אם מוצע, יכול להשתנות או להפסק בכל רגע נתון ולמשתמש לא יהיו טענות בנושא. מובן כי שירותים אלה אינם כלולים במחיר המוצרים ואינם חלק מהמוצר.

18.3. אם לא צויין אחרת, ובתנאי שצויין במפורש כי שירות ו/או מוצר אשר מוצע ע”י העסק ו/או מי מטעמו כולל שירות ליווי ו/או עזרה ו/או שירות לקוחות ו/או מענה על שאלות וכיוצא בכך, שירותים אלה ינתנו למשך 10 ימים קלנדריים מזמן ביצוע העסקה .

 1. אישור תנאי השימוש

19.1.      המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לעסק בקשר איתם.

 1. זכויות יוצרים צד שלישי 

20.1. חלק מהתמונות וקובצי המדיה המופיעים באתר עם זכויות יוצרים השייכות לאחד מספקי התוכן הבאים : 

www.freepik.com

https://pixabay.com

21. הרשמה לאתר ולקורסים

21.1. בעת הרשמה לאתר הנך מסכים לקבל דיוור מאיתנו ו/או ניוזלטר ו/או תוכן פרסומי באמצעות מייל ו/או SMS ו/או כל דרך אחרת .

21.2. בעת הרשמתך לאתר הנך מסכים לכל תנאי השימוש אשר מופיעים בדף זה ויהיה עליך להתעדכן מעת לעת באמצעות עמוד זה בלבד.

21.3. האתר מכיל תכנים בשפות שונות, ויש לשים לב לפני ביצוע רכישה של אחד הקורסים ו/או התכנים המוצגים באתר, בהתאם לשפה שבחרת או שהתוכן מוצג בה בעת הרכישה .

21.4. האתר מכיל מגוון רחב של קורסים ותכני למידה עצמית, חלקם בתשלום וחלקם לא, אשר הם חלק בלתי נפרד מתוכן האתר גם לאחר שתהיה לך גישה אליהם, וכל התנאים חלים גם עליהם .

21.5. חלק מהקורסים הם קורסים בבעלותינו שאנו יצרנו אותם ו/או אנחנו הבעלים של הזכויות יוצרים עליהם, חלק בשיתוף פעולה עם אחרים ו/או אתרים אחרים ו/או קורסים אשר הם חלק מפעילות שיווקית (כמו שיווק שותפים אך לא רק), וחלק הם הפניה ו/או הטמעה של תכנים אשר נמצאים בגישה חופשית ברחבי האינטרנט ו/או כל דרך ו/או שיטה אחרת אשר נבחר להשתמש בה בעתיד .

21.6. קורס ו/או כל תוכן אחר אשר מוצע למכירה בתשלום באתר, יכול להיות אחד מהסוגים שהוזכרו בסעיף 21.4 לעיל, ורכישת אחד מהקורסים לא אומר בהכרח שתוכן הקורס אשר תקבל אליו גישה הוא בלעדי ו/או שלא ניתן להשיג אותו ברחבי האינטנרט ו/או שלא ניתן לקבל גישה לתכני הקורס במקום אחר באינטרנט לרבות גישה חופשית ללא תשלום . בין היתר, אנחנו גובים כסף על ריכוז המידע ו/או החומר ו/או התכנים השונים בסביבת למידה אשר ראינו לנכון שהיא מקילה על צריכת התוכן ומרכזת אותו במקום אחד . ניתן ליצור איתנו קשר בעמוד צור קשר על מנת לקבל יותר פרטים אודות כל תוכן אשר מוצג באתר ו/או מוצע למכירה בתשלום .

21.7. בעת הצטרפות לאחד המועדונים שלנו, החינמיים ו/או בתשלום, הנך מקבל גישה אך ורק לתכנים ו/או הקורסים אשר בבעלותינו או חלק מהם עפ”י סוג המינוי אלא אם נאמר אחרת .

21.8. אנחנו עורכים מעת לעת תחרויות אשר הזוכה בהן מקבל הנחות ו/או קופוני הנחה כאשר הם יהיו תקפים אך ורק על התכנים ו/או הקורסים אשר בבעלותינו אלא אם נאמר אחרת .

 

 

צוות העסק מאחל לכם גלישה מהנה ונעימה!

 

error: Content is protected !!